ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไพริน เขื่อนแก้ว
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟิก เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of learning plans by using graphic organizers on the topic of geography of Thailand for Mathayom Suksa 1 students, Songkwae Wittayakom school, Doi Lo district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ภูมิศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);แผนการสอน -- เชียงใหม่;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 69-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555