ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อำไพ สุทธิจิระพันธ์
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่น เรื่องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จังหวัดลำพูน = Construction of learning plans by using local resources on natural environment for Prathom Suksa 5 students, Makhuajae school, Lamphun province
หัวเรื่อง สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลำพูน;การศึกษา -- แง่สิ่งแวดล้อม;กิจกรรมการเรียนการสอน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ญ, 105 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555