ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธันยพร กันทะวังอิน
ชื่อเรื่อง บทบาทของครูสังคมศึกษาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน = The Role of social studies teachers in promoting environmental conservation activities among Mathayom Suksa 5 students, Suanboonyopatham Lamphun school
หัวเรื่อง ครู -- ลำพูน;กิจกรรมการเรียนการสอน;สังคมศึกษา -- แง่สิ่งแวดล้อม;การอนุรักษ์ธรรมชาติ;สิ่งแวดล้อมศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 70 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46-48
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555