ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิสุทธิ์ แก้วสำโรง
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคคำถามแบบหมวกหกใบ เรื่อง สิทธิตามกฎหมาย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านปางขุม จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of lesson plans by using six thinking hats technique on the topic of legal rights for Mathayom Suksa 1 students, Banpangkhum school, Chiang Mai province
หัวเรื่อง กฎหมาย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);สิทธิของพลเมือง
จำนวนหน้า ญ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555