ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรศักดิ์ ธรรมวงศ์
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานคณะของบุคลากร มหาวิยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Faculty management participation of Souphanouvong University staff, the Lao people's democratic republic
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ -- การบริหาร;มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ -- บุคลากร;สถาบันอุดมศึกษา -- ลาว;การบริหารการศึกษา
จำนวนหน้า ฌ, 180 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 142-145
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555