ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรีย์ เสนวิรัช
ชื่อเรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Students' behavior promotion and development guidelines, Kawila Anukul school, Mueang Chiang Mai district
หัวเรื่อง โรงเรียนกาวิละอนุกูล;โรงเรียน -- การบริหาร;นักเรียน -- เชียงใหม่;นักเรียน -- พฤติกรรม
จำนวนหน้า ญ, 173 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 127-133
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556