ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทิพาพร ดิสสร
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทยเรื่องโครงสร้างประโยคเพื่อการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ = Construction of computer-assisted intruction on Thai subject entitled sentence structure for communication for learners taking Thai as a foreign language
หัวเรื่อง ภาษาไทย -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;ภาษาไทย -- แบบเรียนสำเร็จรูป;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษษศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [88]-90
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552