ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิกุล นิตย์อำนวยผล
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อเรื่องบุญและบาปกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม = The Relationship between the belief in merit and sin and moral behavior of high school students in Sanpatong Wittayacom school
หัวเรื่อง ศรัทธา (พุทธศาสนา);ความเชื่อ;จริยธรรม;นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ก-ญ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549