ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตะวัน สุริยะวรรณ
ชื่อเรื่อง การใช้และความต้องการใช้ สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Use and needs of electronic information by Faculty at Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม -- อาจารย์;การค้นข้อสนเทศ;ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฐ, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 94-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557