ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เจนรบ จันทร์สว่าง
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้และการเสพติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ = Internet use behavior and addictive of Lower Secondary School Students, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา;ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต;อินเทอร์เน็ต
จำนวนหน้า ญ, 65 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 50-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557