ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุคล พิทักษา
ชื่อเรื่อง แม่ค้าถุงพลาสติกอีสาน ในโลกสมัยใหม่ : จากสังคมชาวนาสู่ระบบสังคมเศรษฐกิจแบบเงินตรา = Isan female plastic bag traders in the modern world : from peasant society towards monetary socio-economic system
หัวเรื่อง สังคมวิทยาชนบท;การเปลี่ยนแปลงทางสังคม;ทุนนิยม;ชาวชนบท;สตรีชนบท
จำนวนหน้า ฒ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 145-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558