ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัสราภรณ์ อนุรักษ์
ชื่อเรื่อง การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมในเขตพื้นที่เมืองเก่าน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน = Cultural landscape management in Old Nan City, Mueang District, Nan Province ภัสราพรณ์ อนุรักษ์
หัวเรื่อง ภูมิทัศน์ -- น่าน;การคุ้มครองภูมิทัศน์ -- น่าน;ภูมิทัศน์วัฒนธรรม -- น่าน;ทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- น่าน
จำนวนหน้า ฑ, 162 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 153-156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556