ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ระลึก อินเสมียน
ชื่อเรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท บลูมอร์โฟ จำกัด = Designing corporate identity : a case study of blue morpho Co., Ltd.
หัวเรื่อง พาณิชยศิลป์;ภาพลักษณ์องค์การ;องค์การ -- การประชาสัมพันธ์;ชื่อตราผลิตภัณฑ์
จำนวนหน้า 156 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [92]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551