ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
ชื่อเรื่อง การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมการขาย : กรณีศึกษา โรงเรียนสอนดีเจ ไอเลิฟดีเจ = Corporate identity design and print media production for sale promotion : a case study of I love DJ, a Dise Jockey School
หัวเรื่อง พาณิชยศิลป์;โฆษณา;การส่งเสริมการขาย;สิ่งพิมพ์ -- การออกแบบ;ภาพลักษณ์องค์การ;องค์การ -- การประชาสัมพันธ์
จำนวนหน้า 109 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90-91]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551