ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรนุช สุพิทยภรณ์พงศ์
ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์ (เอ็มเอสเอ็น เมสเซนเจอร์)ต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ในสังคมไทย = Impacts of using online conversation program (MSN Messenger)on user's behavior in Thai society
หัวเรื่อง กลุ่มสนทนาออนไลน์;การสื่อสาร -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต;พฤติกรรมผู้บริโภค
จำนวนหน้า ฎ, 195 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 179-185
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551