ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุวรรณ เพ็งศิริ
ชื่อเรื่อง การออกแบบกราฟิกเพื่อการสื่อสารอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสูงอายุชนบท หมู่บ้านแม่จ้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Graphic design for identity communication of rural elderly entrepreneur development center, Mae Jong Village, Doi Saket District, chiang Mai Province
หัวเรื่อง ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการสูงอายุชนบทหมู่บ้านแม่จ้อง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่);โลโก (สัญลักษณ์) -- การออกแบบ
จำนวนหน้า ฏ, 163 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551