ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อภินันท์ ปานเพชร
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการสร้างแอนิเมชั่น 2 มิติ = Development of 3D animation by applying 2D animation techniques
หัวเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์;คอมพิวเตอร์กราฟิก;การ์ตูน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฐ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552