ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สาธิต สีดาเพ็ง
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อใช้ในการศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล : กรณีศึกษา อัลกอริทึม การเรียงลำดับ = The development of computer-assisted instruction (CAI) for studying data structure: A case study of sorting Algorithm
หัวเรื่อง โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์);อัลกอริทึม;สื่อการสอน;คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 100 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 90-91
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551