ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชมภูมาศ ธัญน้อม
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม : กรณีศึกษาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Website analysis and development for distributing the arts and culture information : A case study of center for the promotion of arts and culture, Chiang Mai University ;Website analysis and development for distributing the arts and culture information : A case study of center for the promotion of arts and culture, Chiang Mai University
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม;การพัฒนาเว็บไซต์;เว็บไซต์ -- การออกแบบ;การอนุรักษ์วัฒนธรรม;ศิลปกรรม
จำนวนหน้า ฏ, 108 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 88-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551