ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พูนศักดิ์ ณรงค์ศักดิ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาสื่อประสมประกอบการเรียนการสอน วิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ = Development of multimedia for packaging design instruction, Faculty of Arts, Chiang Mai Vocational College
หัวเรื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่. คณะวิชาศิลปกรรม;สื่อการสอน;โสตทัศนวัสดุ;บรรจุภัณฑ์
จำนวนหน้า ญ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552