ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกศักดิ์ เนตรวิเชียร
ชื่อเรื่อง การศึกษากระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์ (ไทใหญ่, ปกาเกอะญอ, ม้ง) : กรณีศึกษาทางสถานีวิทยาชุมชน เอฟเอ็ม 99 เมกะเฮิรตซ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Studies on creation process of social space of ethnic groups (Shan, The Pga K'nyau, Hmong) : A case study at Chiang Mai community radio station, FM 99 MHz.
หัวเรื่อง สื่อ;ศิลปะ;กลุ่มชาติพันธุ์
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549