ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์
ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องการปั้นหล่อพระพุทธรูปสัมฤทธิ์แบบล้านนา = Designing and development of an educational video about the fabrication of bronze bhuddha image in Lanna style
หัวเรื่อง วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา;โสตทัศนศึกษา;พระพุทธรูป -- ไทย (ภาคเหนือ);การปั้น
จำนวนหน้า ซ, 80 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 56-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552