ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจวรรณ พันธ์จินดา
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปรากฏการณ์โหยหาอดีตในภาพยนตร์ไทยย้อนยุคร่วมสมัย = Analysis of Nostalgical Phenomean in Thai Contemporary Period Films
หัวเรื่อง การโหยหาอดีต;ภาพยนตร์ไทย
จำนวนหน้า ด, 205 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 173-180
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552