ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัทรสุดา จันทร์ศรี
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างสารสนเทศเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวสะพายเป้จากยุโรป = Analysis and design of information structure on Chiang Mai Tourism Website for European Backpackers
หัวเรื่อง เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว;เว็บไซต์ -- การออกแบบ;การพัฒนาสารสนเทศ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การท่องเที่ยว;นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ยุโรป
จำนวนหน้า ฒ, 168 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 148-151
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552