ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เลิศฤทธิ์ ใหม่ประเทศ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์สัญญะของหมู่บ้านม้งดอยปุย เพื่อการออกแบบเว็ปไซต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว = Symbolic analysis of Hmong Doi Pui village for tourism promotion website design
หัวเรื่อง เว็บไซต์ -- การออกแบบ;การพัฒนาเว็บไซต์;ม้ง -- เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
จำนวนหน้า ฒ, 185 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 127-129
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552