ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริสุทถิ์ ศรีอภัย
ชื่อเรื่อง การออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์เพื่อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ = Print advertising design for one Tambon one product doods
หัวเรื่อง โฆษณา;สิ่งพิมพ์ -- การออกแบบ;โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
จำนวนหน้า ญ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555