ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชนก คำก้อน
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ตัวตนผู้พิการทางสายตาผ่านภาพยนต์ที่สร้างโดยผู้พิการทางสายตา = Identity analysis of visual impaired person through films made by visual impaired producers พัชนก คำก้อน
หัวเรื่อง ตัวละครและลักษณะนิสัยในภาพยนตร์;คนตาบอดในภาพยนตร์;ภาพยนตร์;ความบกพร่องทางสายตา
จำนวนหน้า ฎ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 118-121
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552