ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นักรบ พิมพกรณ์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบเนื้อหาโฆษณาทางโทรทัศน์ : กรณีศึกษาโครงการรวมพลังหารสอง ณ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = An analysis of content design for television advertisement: The case study of Ruam Palang Han Song project, in Tambon Banpong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chaing Mai
หัวเรื่อง โฆษณาทางโทรทัศน์;โฆษณา -- การออกแบบ;การอนุรักษ์พลังงาน;ชุมชน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลบ้านปง
จำนวนหน้า ฐ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 117-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551