ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชติพงษ์ บุญฤทธิ์
ชื่อเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ในการโน้มน้าวใจให้ทิ้งก้นบุหรี่ให้เป็นที่ = Product design used as a campaign medium in motivation to dispose cigarette butts properly
หัวเรื่อง ผลิตภัณฑ์ไหม;การออกแบบอุตสาหกรรม;การสูบบุหรี่
จำนวนหน้า ฐ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชีบงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา เชีบงใหม่ 2552