ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นรรชนก ทาสุวรรณ
ชื่อเรื่อง การออกแบบและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกลัทธิอิมเพรสชันนิสม์ = Design and development of instructional media for enhancing an understanding in Western Art History: Impressionism Art
หัวเรื่อง การสอนด้วยสื่อ;โสตทัศนศึกษา;ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ก-ฎ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [74]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552