ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชัชวาลย์ ฐิติพจน์
ชื่อเรื่อง การออกแบบเว็บไซต์เชิงโต้ตอบเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดแพ็คเก็จท่องเที่ยวในจังวัดเชียงใหม่ได้ด้วยตนเอง = Interactive website design for tourists enabling to obtain self-designed Chiang Mai Travel Package
หัวเรื่อง เว็บไซต์ -- การออกแบบ;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ฐ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [127]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552