ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจมาศ ธรรมสโรช
ชื่อเรื่อง ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Nurse's image as perceived by preofessional nurses, Uttaradit Hospital
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ซ, 83 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต dการค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 64-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา บันฑิตวิทยาลัย 2549