ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง มานิต เปนะนาม
ชื่อเรื่อง การออกแบบสารสนเทศบนแผนที่สัมผัสสำหรับเด็กบกพร่องทางสายตาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ = Designing information on tactile map for visually impaired chidren in the Northern school for the blind ;Designing information on tactile map for visually impaired chidren in the Northern school for the blind
หัวเรื่อง โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ;หนังสือเบรลล์;แผนที่ -- เชียงใหม่;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ;ความบกพร่องทางสายตา
จำนวนหน้า ฑ, 148 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-116
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551