ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง บัวทอง จันทะวงศ์
ชื่อเรื่อง การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Service quality assessment of the Library at Faculty of Law and Political Science, University of Laos
หัวเรื่อง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. ห้องสมุดคณนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์;ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด -- ลาว;ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ลาว
จำนวนหน้า ฎ, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554