ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล
ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมรหัสเปิดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio สำหรับหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ = Developing of open source library automation software OpenBiblio for Ratchamangkhalaphisek National Library, Chiang Mai
หัวเรื่อง หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่;ห้องสมุดอัตโนมัติ;ห้องสมุด -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ธ, 284 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [113]-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552