ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธนาทิพย์ ลอแก้ว
ชื่อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมของศูนย์พระพุทธศาสนานาชาติวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร = The way of dhamma-practice of international Buddhist center Wat Phradhatu Doi Suthep Rajavoravihara
หัวเรื่อง วัดพระธาตุดอยสุเทพ (เชียงใหม่);การปฏิบัติธรรม;ธรรมะ;พุทธศาสนา -- คำสั่งสอน
จำนวนหน้า ฎ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [115]-118
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552