ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธวัลวรัตน์ อินทนันชัย
ชื่อเรื่อง การโฆษณาเครื่องดื่มชูกำลังและการบริโภคมายาคติของผู้ขับรถรับจ้างสี่ล้อในจังหวัดเชียงใหม่ = Energy drink advertising and myth consumption of minibus drivers in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โฆษณาทางโทรทัศน์;เครื่องดื่มชูกำลัง -- โฆษณา;การสื่อสาร -- แง่สังคม;ผู้รับสาร -- เชียงใหม่;พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;คนขับรถประจำทาง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 104 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [94]-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552