ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัญชิสา วิไลรัตน์
ชื่อเรื่อง การเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากข่าวสารความรู้ด้านพุทธศาสนาของเยาวชนที่เข้าร่วม เครือข่ายเยาวชนเผยแผ่ธรรม จังหวัดเชียงใหม่ = The Exposure and utilization of Buddhism information of youths in the Buddhism Information Network Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สื่อมวลชนกับเยาวชน -- เชียงใหม่;การสื่อสาร;พุทธศาสนา
จำนวนหน้า ก-ฑ, 168 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [145]-148
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552