ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรกิต สุริยวงศ์ชัย
ชื่อเรื่อง ลักษณะการแพร่กระจายข่าวสารทางการตลาดแบบไวรัสที่ปรากฎในเว็บท่าของประเทศไทย = Types of spreading virus marketing information as seen on Thailand's Portal Websites
หัวเรื่อง การแพร่กระจายข้อมูล;ข่าวสาร;การเปิดเผยข้อมูล;การสื่อสาร
จำนวนหน้า ช, 126 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [121]-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552