ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรวัตร เมืองมา
ชื่อเรื่อง การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure and factors affecting newspaper reading of people in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ข่าวหนังสือพิมพ์;หนังสือพิมพ์;การสื่อข่าวและการเขียนข่าว;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 131 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [118]-120
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551