ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิพัฒน์ ธนากิจ
ชื่อเรื่อง วาทกรรมว่าด้วยปลาบึกในเชียงของ : การต่อรองการพัฒนาของชาวบ้านในลุ่มน้ำโขง = Discourses on Pla-Buek (Giant Catfish) in Chiang Khong : villagers' negotiation of developmment in Mekong region
หัวเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงของ (เชียงราย);การพัฒนาลุ่มน้ำ -- เชียงของ (เชียงราย);ปลาบึก -- การอนุรักษ์;ลุ่มน้ำโขงตอนบน;อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
จำนวนหน้า ฏ, 195 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [188]-192;การเปลี่ยนผ่านสังคมริมน้ำที่ชายแดนไปสู่ศูนย์กลางของการพัฒนาบนลุ่มน้ำโขงตอนบน -- พรานปลาบึกกับยุทธวิธีในการดำรงชีพที่หลากหลาย -- การช่วงชิงนิยาม ความหมาย ว่าด้วยปลาบึก -- การต่อรองการพัฒนาของพรานปลาบึก
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552