ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรวัฒน์ รักชาติ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการควบคุมการทำฟาร์มไก่ไข่ : ผู้ผลิตรายย่อย ชุมชนและธุรกิจการเกษตร = Changing and regulating laying - chicken farms : small producers, community and agri - business
หัวเรื่อง ฟาร์มไก่ -- สันทราย (เชียงใหม่);ไก่ไข่ -- การเลี้ยง;การจัดการฟาร์ม;หมู่บ้านหนองแก้ว (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฒ, 192 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 157-167
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554