ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เสาวณีย์ วัฒนาโยธิน
ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพภาพของสื่อในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ในการให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการชาวไทย = Effectiveness in media to Chiang Mai City Arts and Cultural Centre in providing information to Thai visitors
หัวเรื่อง หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่;สื่อมวลชน -- เชียงใหม่;เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จำนวนหน้า ก-ฐ, 130 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [106]-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548