ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Niyom Hongsith
ชื่อเรื่อง Zinc oxide nanostructures for Nano-Device applications = โครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซต์สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์นาโน
หัวเรื่อง Zinc oxide;Solar cells
จำนวนหน้า xviii, [137] p. : ill
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2009
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Physics
โน้ต Thesis (Doctor of philosophy (Physics)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [84]-89
ภาษา English
ปีการศึกษา 2009