ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ญาดา ฉลูรัตน์
ชื่อเรื่อง แนวทางการจัดการอนุรักษ์พระวิหารคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม = Guideline for conservation management of Chiang Rai First Church by civil society participation
หัวเรื่อง พระวิหารคริสตจักรที่ 1;คริสตจักร -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
จำนวนหน้า ฐ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-110
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556