ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรพรรณ ศริกุล
ชื่อเรื่อง การจัดการเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม = Historical city management of Wiang Takan, Banklang Sub-district, Sanpatong District, Chiang Mai Province for learning resources and cultural tourism
หัวเรื่อง เมืองโบราณ -- เชียงใหม่;โบราณคดี (การขุดค้น) -- สันป่าตอง (เชียงใหม่);การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่;มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา;เวียงท่ากาน (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ป, 110 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 102-104
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557