ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดา มณีวงศ์
ชื่อเรื่อง การจัดการป่าชุมชนที่มีผลต่อสวัสดิการชุมชนบ้านทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน =The Impacts of community forest management on community Welfare of Ban Thachompoo, Tambon Thapardook, Amphoe Mae Tha, Changwat Lamphun
หัวเรื่อง ชุมชนบ้านทาชมภู (ลำพูน);ป่าชุมชน;การจัดการป่าไม้;การอนุรักษ์ป่าไม้
จำนวนหน้า ฎ, 165 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 146-150
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556