ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณิต์ชกมล นันต๊ะแก้ว
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Behavioral in pesticides use among shallot growers in Tambon Ban Hong, Amphoe Ban Hong. Changwat Lamphun
หัวเรื่อง ยากำจัดศัตรูพืช -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน). ตำบลบ้านโฮ่ง;สารเคมีทางการเกษตร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน). ตำบลบ้านโฮ่ง;หอมแดง;เกษตรกร -- บ้านโฮ่ง (ลำพูน). ตำบลบ้านโฮ่ง
จำนวนหน้า ก-ฐ, 138 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548