ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมคิด จันอ้น
ชื่อเรื่อง การศึกษาบทบาทวัฒนธรรมชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรเครือข่าย อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ บ้านหาดผาขน กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน = The Study of community cultural roles affecting the success of the aquatic animal conservation network organization, Ban Hat Pha Khon, King Amphoe Phu Phiang, Changwat Nan พระ
หัวเรื่อง สัตว์น้ำ -- ภูเพียง (น่าน);ชุมชน;บ้านหาดผาขน (น่าน)
จำนวนหน้า ฎ, 125 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 116-119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548