ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์ศักดิ์ ฉัตรเตชะ
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัยากรป่าไม้ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ พงษ์ศกดิ์ ฉัตรเตชะ
หัวเรื่อง อุทยานแห่งชาติแม่โถ;อุทยานแห่งชาติ -- ฮอด (เชียงใหม่);อุทยานแห่งชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน;การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ณ, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 109-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540